B2B Портал

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически и пневматични инструменти в страната.

При правилно инсталиране и експлоатация, нашите машини са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие.

За Вашето удобство на територията на страната е изградена и отлична сервизна мрежа с над 40 сервизни центрове.

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната употреба, прочетете настоящите инструкции за продукта внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то “Инструкцията за употреба” трябва да се предаде заедно с нея, за да може новият ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

“Евромастер Импорт Експорт” ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@ euromasterbg.com.

За да направите Вашата регистрация на продукт е необходимо да се запознаете с общите условия